Personvern

Informasjon som lagres

Eimoe AS lagrer kunders kontaktinformasjon i sikret nettverk. Informasjon som lagres er:

Firmanavn
Organisasjonsnummer
Kontaktpersonens fulle navn
Adresse
Telefon
E-post

Informasjonen benyttes for identifisere kunden, utsending av relevant informasjon fra Eimoe AS og for fakturering av tjenestene.

Denne personvernerklæringen er ikke gjeldende for den informasjon og data som lagres på Eimoe AS sine tjenester av sluttbruker. Dette omfatter nettsider med databaser som filer, bilder, tekst, samt e-post som sendes/mottas via tjenesten. En hver kunde forplikter å ha sin egen oppdaterte personvernerklæring overfor sluttbruker av sine tjenester.

Informasjon som overføres tredjepart

Dersom kunden har domeneregistrering hos Eimoe AS vil følgende kontaktinformasjon bli delt med Norid, Domeneshop og/eller NordkappNett:

Fullt navn
Firmanavn
Adresse
Telefonnummer
E-post

Regnskap

Eimoe AS benytter Visma eAccounting fra Visma Mamut og overfører dermed informasjon om kundeforhold, tjenester og faktura i Visma eAccounting. Informasjon i regnskap er underlagt norsk lov, og lagres i henhold til gjeldende lovverk.

Betaling

Ved bankoverføring lagres kontonummer innbetalingen kommer fra i nettbanken hos DNB og etter DNBs gjeldene regler for lagring. Se https://www.dnb.no/global/generelle-vilkar.html

Samarbeid med offentlige etater

Eimoe AS kan utlevere informasjon til norsk politi eller annen offentlig etat etter pålegg. Dette vil være i forbindelse med etterforskning eller straffesaker. Informasjon gis kun ut ved pålegg, begjæring eller rettslig kjennelse.

Cookies (informasjonskapsler)

Eimoe AS benytter såkalte cookies. Dette er små biter data som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker. En cookie tilhører et bestemt nettsted, og kan ikke leses av andre nettsteder.

Eimoe AS benytter hovedsakelig cookies for statistikk over besøkende, men også brannmur av sikkerhetshensyn. Cookies fra Google Analytics, Sucuri Cloudproxy og WordPress.

Samtykke

Kunden samtykker til at Eimoe AS lagrer persondata knyttet til kundeforholdet så lenge kundeforholdet varer. Eimoe AS vil også oppbevare den informasjon som er pålagt ved lov lengre enn det som er angitt over. Dette gjelder bl.a. etter bokføringsloven.

Sletting og klage

Dersom kunden er en fysisk person bosatt innenfor EU eller EØS, har du adgang til å få utlevert den informasjon Eimoe AS til enhver tid har lagret. Kunden har også anledning til å be om at informasjon fjernes fra de systemer hvor informasjon er lagret. Unntaket er den informasjon Eimoe AS er pålagt å oppbevare i henhold til norsk lov.

Dersom kunden mener at informasjon ikke blir behandlet korrekt i henhold til personvernlovgivning, GDPR eller annet regelverk har kunden anledning til å rette en klage til Datatilsynet eller tilsvarende enhet i det landet kunden er registrert bosatt.