Den Stolte Hane

Den Stolte Hane er en samling familiegårder som har gått sammen med intensjon om å tilby verdens beste kylling. Produkter fra Den Stolte Hane er tilgjengelige i flere matbutikker over hele Norge.

Eimoe AS har levert utvikling av nettside.

Link: denstoltehane.no