KoRus Oslo

KoRus Oslo bistår bydelene i Oslo Kommune med kompetanse og utvikling av rusfaglige tjenester og tiltak. Deres samfunnsoppdrag er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til statlige satsinger på rusområdet.

Eimoe AS har levert design, utvikling av nettside og hosting.

Link: korusoslo.no