Ungdom og Fritid

Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser. Skal påvirke og utvikle rammebetingelser for oppvekst, og jobbe for at alle barn og unge selv får bestemme over egen fritid.

Eimoe AS har levert utvikling av nettside, nettbutikk og hosting.
Design: NEO Studio

Link: ungdomogfritid.no